Banca Ifis Logo
06/03/2015
13:03

IFIS Finance, on March 17 the first conference dedicated to SMEs | IFIS Finance organizuje pierwszą Konferencję poświęconą MŚP

Business and Manufacturing
Initiatives

“Which will be the challenges for SMEs in 2015? Financial tools, rules and highlights”

IFIS Finance launches its first conference dedicated to SMEs (March 17, Ufficio Primo, Warsaw)

 IFIS Finance, Banca IFIS Group’s subsidiary providing financial solutions to SMEs working on the Polish market, is launching its first conference dedicated to the players of small and medium enterprises. The event, entitled “Which will be the challenges for SMEs in 2015? Financial tools, rules and highlights”, will take place on Tuesday, March 17th at Ufficio Primo, the building in Warsaw city center that hosts IFIS Finance’s offices (ul. Wspólna 62, free entry).

Mr. Witold Orlowski, Director of the Warsaw University of Technology Business School and Member of the Prime Minister’s Economic Council, will hold the opening speech on the general scenario that SMEs will face in 2015. Speakers at the conference will be Marek Kucharski, General Manager of IFIS Finance, Paweł Bębenek, Managing Partner of Ferretti&Bebenek, Dorota Wawrzyniak, Vice President and Senior Partner of Core Sp. Z o. o. and Michał Orzechowski, Director of the Liability Department of Gras Savoye.

“It is a pleasure to organize IFIS Finance’s first conference in Warsaw. This is a great chance to examine in depth the opportunities and challenges that the Polish market offers for 2015” says Daniela Bonzanini, IFIS Finance’s Managing Director and Chairman of the FCI, who will be holding the welcome speech at the conference, and she adds: “the role of Factoring in the Polish market has high potential in supporting SMEs with specific and sector-based products. IFIS Finance has enjoyed significant growth in the last few years and we are ever closer to the needs of our clients, as can be seen by our most recent office openings in Gdansk and Poznan and the new opening coming up in Lodz.”

The event will be the occasion for the players of this field to network with other entrepreneurs and discuss several different topics concerning SMEs prospects for 2015 with experts of economy and finance. The event is organized by IFIS Finance, in partnership with Ferretti&Bebenek, Core Sp. Z o. o. and Gras Savoye.

Seats are limited. To attend, confirm your participation writing to rsvp@ifis.pl

Agenda

16:30 – 17:00             Registration

17:00 – 17:15             Welcome – Daniela BonzaniniIFIS Finance’s Managing Director and FCIChairman

17:15 – 17:40              Introduction: “Which will be the challenges for SMEs in 2015?” – Witold Orlowski, Director of the Warsaw University of Technology Business School and a Member of the Prime Minister’s Economic Council.

17:40 – 18:05              Company cars: taxation from a VAT, CIT and PIT viewpoint – Paweł Bębenek, Managing Partner, Ferretti&Bebenek 

18:05 – 18:30              European Funds 2014-2020 for the development of enterprises and R&D companies – Dorota Wawrzyniak, Vice President and Senior Partner, Core Sp. Z o. o.

18:30 – 18:55              Proper protection of management as an added value of the company – Michał Orzechowski, Director of the Liability Department, Gras Savoye

18:55 – 19:20              IFIS Finance’s factoring: tailor-made solutions for your SME – Marek KucharskiIFIS Finance’s General Manager

19:20 – 19:30             Q&A

Frim 19:30                 Networking cocktail

Moderator:                Patrycjusz Wyżga, TV Presenter, TVN24 Biznes i Świat

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

„Jakie będą wyzwania dla MŚP w 2015 roku? Narzędzia finansowe, otoczenie rynkowe oraz aspekty prawne”

IFIS Finance organizuje pierwszą Konferencję poświęconą MŚP (17 marca, Ufficio Primo, Warszawa)

IFIS Finance, spółka zależna Banca IFIS Group, działająca na polskim rynku, która  dostarcza rozwiązania finansowe organizuje pierwszą Konferencję dedykowaną przedstawicielom małych i średnich przedsiębiorstw. Wydarzenie zatytułowane Jakie będą wyzwania dla MŚP w 2015 roku?Narzędzia finansowe, otoczenie rynkowe oraz aspekty prawne, odbędzie się we wtorek, 17 marcaw budynku Ufficio Primo zlokalizowanym w centrum Warszawy, w którym znajduje się główna siedziba IFIS Finance (ul. Wspólna 62, udział w konferencji jest bezpłatny).

Pan Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz członek Rady Gospodarczej przy Premierze Donaldzie Tusku, poprowadzi wstępne przemówienie wydarzenia, którego temat przewodni brzmi:Jakie będą wyzwania dla MŚP w 2015 roku? Prelegentami konferencji będą Marek Kucharski, General Manager IFIS Finance, Paweł Bębenek, Partner Zarządzający Ferretti & Bębenek, Dorota Wawrzyniak, Wiceprezes i Senior Partner Core Sp. z o. o. oraz  Michał Orzechowski, Dyrektor ds. Rozwoju Ubezpieczeń OC Gras Savoye.

“To przyjemność zorganizować pierwszą konferencję IFIS Finance w Warszawie. Jest to wspaniała szansa, aby wnikliwie przyjrzeć się możliwościom i wyzwaniom, jakie oferuje polski rynek na rok 2015 – mówi Daniela Bonzanini, Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający IFIS Finance oraz Przewodnicząca FCI (Factors Chain International), która poprowadzi przemówienie powitalne konferencji, ponadto dodaje – “rola Faktoringu na polskim rynku ma duży potencjał w zakresie wspierania MŚP z uwzględnieniem konkretnych sektorów i produktów. W ciągu kilku ostatnich lat IFIS Finance cieszy się znacznym rozwojem, a my jesteśmy coraz bliżej potrzeb naszych klientów, o czym świadczą niedawno otwarte oddziały w Gdańsku, Poznaniu i nachodzące otwarcie w Łodzi.”

Wydarzenie będzie okazją dla reprezentantów tego sektora do współpracy i nawiązania kontaktu z innymi przedsiębiorcami, a także do dyskusji z ekspertami gospodarki i finansów na temat różnych zagadnień dotyczących perspektyw sektora MŚP na rok 2015.  Konferencja organizowana jest przez IFIS Finanse, we współpracy z Ferretti & Bębenek, Core Sp . z o.o.  i Gras Savoye.

Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, pisząc na: rsvp@ifis.pl

Agenda

16:30 – 17:00           Rejestracja

17:00 – 17:15           Powitanie – Daniela Bonzanini, Członek Zarządu  i Dyrektor Zarządzający IFIS Finance oraz Przewodnicząca FCI (Factors Chain International)

17:15 – 17:40           Wprowadzenie: „Jakie będą wyzwania dla MŚP w 2015 roku?“ – Witold Orlowski,dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz członek Rady Gospodarczej przy Premierze Donaldzie Tusku

17:40 – 18:05           Samochody służbowe: aspekty podatkowe, VAT, CIT, PIT  – Paweł Bębenek, Partner Zarządzający, Ferretti&Bębenek

18:05 – 18:30           Fundusze Europejskie 2014-2020  na rozwój przedsiębiorstw i działalności B+R – Dorota Wawrzyniak, Wiceprezes i Senior Partner, Core Sp. Z o. o.

18:30 – 18:55           Prawidłowe zabezpieczenie kadry menadżerskiej wartością dodaną dla spółki –  Michał Orzechowski, Dyrektor ds. Rozwoju Ubezpieczeń OC, Gras Savoye

18:55 – 19:20           Faktoring IFIS Finance – rozwiązaniem „szytym na miarę” Twojego MŚP – Marek Kucharski, General Manager, IFIS Finance

19:20 – 19:30           Pytania i Odpowiedzi

Od 19:30                  Networking cocktail

Moderator:             Patrycjusz Wyżga, Prezenter telewizyjny, TVN24 Biznes i Świat