Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest IFIS Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-687) przy ul. Wspólnej 70. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie pytaniaTwoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie niezwłocznie usuwane. Możesz skorzystać ze swoich praw zapisanych w art. 15-22 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) wysyłając pismo na adres siedziby Administratora lub mailem na adres: odo@ifis.pl.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie PRYWATNOŚĆ.